İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı yasalarca belirlenmiş çalışma alanları ile birlikte ülkemizdeki en popüler ve en çok tercih edilen meslekler arasında yer alıyor.

İş güvenliği uzmanlığı ülkemizdeki iş hayatı için kritik bir öneme sahiptir. Yasalarca tüm çalışma şekil ve şartları önceden belli olan bu meslek grubu hem iş yeri sağlığı hem de işçi güvenliği açısından son derece önemli görevler üstleniyor. A, B ve C sınıfı belgeye sahip olan İş Güvenliği Uzmanları bu belgelere göre farklı tehlike sınıfındaki işletmelerde görev yapabiliyorlar.

Is Guvenligi Uzmanligi Nida Osgb
Is Guvenligi Uzmanligi Osgb Istanbul
Is Guvenligi Uzmanligi Zorunlulugu
Is Guvenligi Ve Sagligi
Is Guvenlik Uzmani
Is Sagligi Ve Guvenligi Nedir

İş Güvenliği Uzmanlığı, işyerlerinin faaliyet gösterdiği çalışma sahalarında, çalışma esnasında kullanılan metot, çalışma koşulları ve iş esnasında kullandıkları ekipman ve teçhizatların incelenmesi ve çalışanlar açısından risk unsuru oluşturabilecek durumların raporlanarak işletme yönetimlerine bildirilmesi, verilen raporlara rağmen yapılan denetimlerde gerekli önlem ve tedbirlerin alınmaması durumunda ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla bu durumu bakanlığa bildirmek ile görevlidirler.

İş Güvenliği uzmanları tarafından yapılan incelemelerde işçilerin hayatlarını tehlikeye atacak durum ve şartların tespitinde işveren ile birlikte hareket ederek bu olumsuz durumun ortanda kaldırılana del çalışmaya ara verilmesini sağlama yetkisi bulunuyor. İş Güvenliği uzmanları bu görevlerine ek olarak çalışma alanlarının her noktasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapma,  incelemeler ile ilgili gerekli olan bilgi ve belgelere ulaşma ve çalışanlarla görüşmek suretiyle onların iş ortamı ile ilgili görüş ve düşüncelerini öğrenmek olarak tanımlanıyor.

Is Guvenligi Kanunu
Is Guvenligi Uzmani Nasil Olunur
Is Guvenligi Uzmanligi Bolumu Nedir
Is Guvenligi Uzmanligi Bolumu
Is Guvenligi Uzmanligi Istanbul
Is Guvenligi Uzmanligi Nedir

İş Güvenliği ve Sağlığı

İş güvenliği uzmanlığı ve sağlığı konusunda son dönemlerde ülkemizde yoğun bir şekilde üzerinde çalışma yürütülen konuların başında geliyor. Geçmişte iş yeri kazaları ve bu kazalar sonucunda gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar ülkemizde sıklıkla yaşanmaktaydı. Özellikle yasal anlamdaki boşluklardan dolayı denetim ve cezalar gerektiğini gibi uygulanamaması en önemli eksiklik olarak görülüyordu.

6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı kanunu ile gerekli düzenlemelerin hepsi kanun ile belirtilmiştir. Bu anlamda çalışanların iş esnasındaki güvenlikleri ve sağlıkları yasalarca denetlenmekte ve denetim sonucunda oluşan tüm aksaklıkların giderilmesi sağlanıyor. Son yapılan düzenlemeler ile iş yerleri iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili iş güvenliği uzmanlarını çalıştırma zorunlulukları bulunuyor. Yapılan bu yasal çalışmalar ve eğitim faaliyetleri sonucunda ülkemizde görülen iş kazanlarında belirgin oranlarda azalmaların olduğu görülüyor. İş güvenliği uzmanları görev aldıkları işletmelerde gerekli tüm denetim ve inceleme faaliyetlerinden sorumludurlar.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur? Sorusu son dönemde yoğun bir şekilde sorulmaktadır. Bu anlamda İş güvenliği uzmanı olmak için gerekli eğitim şartları ve vasıfların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlara sahip olan kişiler özel ya da devlet tarafından yapılan iş güvenliği uzmanı alımlarına başvuru yapma hakları bulunuyor.  Üniversitelerin iş güvenliği ve sağlığı bölümünden mezun olan kişilerin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi alınması gerekmektedir

Bu belgenin alınması için bakanlıkça belirlenen eğitim programlarının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Bu programlar teorik olarak 180 saat ve uygulamalı olarak 40 saatten oluşuyor. Toplamda 220 saatlik bir program sonucunda iş güvenliği uzmanı olmak için belge alınabiliyor. Bu belgeye sahip olan kişiler belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla vize ücreti ödeyerek belgelerini vize ettirme hakkına sahiptirler. Aksi taktirde belgeleri geçersiz hale gelecektir.

is guvenligi uzmanligi

İş Güvenliği Kanunu

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ile iş yerlerinin güvenliği, çalışma şartları, çalışanların iş koşulları ve iş yeri sağlığı gibi bütün hususlar yasal olarak düzenleniyor. Bu yasa doğrultusunda hem işverenler hem de çalışanlar gerekli haklarının arayabiliyorlar. Yasaca belirlenen durumlara aykırı olan koşullarda ise belirlenen çeşitli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Son yapılan düzenleme ile birlikte bu yaptırımlar iş yerinin kısmı veya temelli kapatılmasına kadar uzayabiliyor.

İş Güvenlik Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu

6331 sayılı iş güvenliği kanunu kapsamında işletmelerin İş Güvenlik Uzmanı çalıştırma zorunluluğu yasalarca belirlenmiştir. İlk defa 2013 yılında 50’den fazla çalışanı bulunan işletmeler için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırılma zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonra kademeli olarak 50 kişi altında çalışan ve az tehlikeli sınıfta hizmet sunan işletmeler içinde İş güvenlik uzmanı çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda ise 5000 TL her ay para cezası kesiliyor.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.