İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimliği özellikle iş yerinde oluşan sağlık sorunlarına anında müdahale etmek ve gerekli sağlık şartlarının sağlanması amacıyla yasalarca zorunlu hale getirilmiştir.

İşyeri hekimliği kavramı ülkemizde son yıllarda ortaya çıkmıştır. İşyerlerinin sağlık ve çalışma şartlarının güvenliği açısından son derece önemli olan bu hekimlik dalı ülkemizde iş güvenliği yasasının değiştirilmesi ile birlikte işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. İşyeri hekimliği son derece önemli bir görev olup iş yerinde çalışan herkesin sağlığından en üst düzeyde sorumlu meslek grupları olarak görülüyor.

Is Yeri Hekimligi Zorunlugu
Isyeri Hekimi 2019
Isyeri Hekimi Nasil Olunur
Isyeri Hekimi Ne Kadar Maas Alir
Isyeri Hekimi Nedir
Isyeri Hekimi Yonetmeligi 2019

İş hekimliği uygulaması ile birlikte artık çalışanların iş yerindeki sağlık ve çalışma koşullarının işçi sağlığına karşı etkileri gibi durumlarda mağdur olmasının önene geçilmesi planlanıyor. İş yeri hekimliği ile birlikte iş yerinin tüm alanlarının sağlık anlamında denetimi ve incelenmesi yasla prosedürlere göre yapılıyor. İş yerinde sağlık ile ilgili durumlarda hem işverenlere hem de işçilere de danışmanlık görevi de işyeri hekimliğinin görev ve sorumlulukları altındadır. İş yeri hekimler ayıca iş yeri sağlığı konusunda çeşitli dönemlerde eğitimci faaliyetleri planlar ve uygulamakta da görevlidir.

İşyeri Hekimliği Yönetmeliği

İşyeri hekimliği yönetmeliği iş yerlerinde çalışan personellerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi anlamında son derece önemlidir. Bu yönetmelikte işverenin yükümlülükleri, İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usul ve Esasları tam olarak belirlenmiştir. Ve İş yeri hekimleri tüm görev, yetki ve sorumlulukları bu doğrultuda yerine getirirler.

Yönetmelik ile birlikte işyeri hekimlerinin iş yerinde yapması gereken çalışmalar, işyeri hekimliği belgesinin esasları ve alınmasına yönelik koşullar, işyeri hekiminin yükümlülükleri ve çalışma sürelerinin hepsi belirlenmiş durumdadır. bu sayede işyerim hekimlerinin tüm faaliyetleri yasla dayanağa göre belirleneceği gibi görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda uygulanacak hükümlerde önceden belirlenmiş oluyor.

Isyeri Hekimi Zorunlulugu 2019
Isyeri Hekimi
Isyeri Hekimligi Hizmeti
Isyeri Hekimligi Istanbul
Isyeri Hekimligi Kursu Istanbul
Isyeri Hekimligi Sinavi

İşyeri Hekimliği Nasıl Olunur?

İşyeri hekimliği nasıl olunur? Sorusu son dönemde işyeri hekimi olmak isteyenlerin ayrıntılarını öğrenmek istedikleri konuların başında geliyor. Bu anlamda en öncelikli nokta Üniversitelerin 6 yıllık tıp eğitimini başarılı bir şekilde bitirerek doktorluk belgesini almak İş yeri hekimliliği için en geçerli hususu oluşturuyor. Bu yeterliliğe sahip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği eğitim kurumları tarafından verilen İş Yeri Hekimliği kursuna katılarak kursu başarılı bir şekilde geçtiklerinde İşyeri hekimliği belgesi almaya hak kazanıyorlar

Bu belge için açılan kursun saati ve eğitim programları önceden belirlenmiştir. İşyeri hekimliği belgesi programı teorik olarak 180 saat ve uygulamalı olarak 40 saatlik bir program olarak uygulanıyor. Toplamda 220 saatlik bir program sonucunda işyeri hekimliği belgesi alınmaya hak kazanılıyor. Verilen eğitim programının tamamlayan işyeri hekimi adayları yapılan 100 soruluk sınavda en az 70 alma zorunlulukları bulunuyor. 70 alamayan adayların ikinci bir sınava girme hakları bulunuyor. Bu sınavda da başarılı olamayan adaylar tekrara 220 saatlik eğitimden sonra sınava girme hakları bulunuyor.

isyeri hekimligi sertifikasi

İşyeri Hekimliği Nedir?

Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bir kavram olan İşyeri hekimliği konusunda hala bilgi eksiklikleri yer alıyor. İşyeri hekimliği nedir konusu özellikle işletmelerde zorunlu hale getirilmesi ile birlikte son dönemde oldukça araştırılan konuların başında geliyor.  İş yeri hekimliği en genel tabiri ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş yerlerinde görevlendirilen, yasal çalışma şartları ve yükümlülükleri resmi Gazete’de yayımlanmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere deniliyor. Bu anlamda işyerindeki sağlık ile ilgili çok geniş bir denetim ve hizmet görev tanımları bulunuyor.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.