İnsan Kaynakları


Nida OSGB; insan kaynaklarına yaptığı ve yapacağı yatırımlarla, kurumsal hedeflerine hizmet edecek sorumlu, insiyatif alabilecek, katılımcı, özgüveni olan, kendini geliştiren, yüksek ahlak bilincine sahip ve mutlu çalışanları aynı kurumsal çatı altında bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

İnsan kaynakları politikamız

  • Şirketimizin ana ve ara amaçlarına hizmet etmek üzere iş çerçevesine / iş analizine uygun teknik ve davranışsal yetkinliklere sahip çalışanlar istihdam edilmesini sağlamak,
  • Çalışanlarımıza, şirketin ve çalışanların hedefleri, teknik ve davranışsal yetkinlikler, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite bilinci ve OSGB HİSİP konularında eğitimler vermek,
  • Çalışanlarımıza mutlu, sağlıklı ve verimli olabilecekleri açık ve yakın iletişimi sağlayacak çalışma ortamı sağlamak, soysal ve kültürel alanlardaki bireysel gelişimlerini desteklemek,
  • Takım ruhunu ve birlikte ortak amaçlara doğru hareket edebilme yetisi oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın insana, çevreye, kaliteye ve müşteri memnuniyetine duyarlı olarak en yüksek verimlilikte çalışmalarını sağlamaktır.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.